vv Twenthe

Hoofdsponsor: Tricolores Support Groep

Wij zijn de tricolores gehuld in 't rood-wit-blauw...

Nieuws

Onafhankelijk kunstgrasonderzoek bij Twenthe

Goor – Sinds de Zembla televisie uitzending over mogelijke gezondheidsrisico’s bij het gebruik van kunstgrasvoetbalvelden heeft het bestuur van Twenthe niet stil gezeten. Om de bezorgdheid over het gebruik van de velden weg te kunnen nemen en om antwoorden te kunnen geven op de vraag of onze velden veilig zijn, is het nodig om onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de gezondheidsrisico’s. Het is dan ook belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt omtrent de veiligheid van de met rubber ingestrooide velden op het Piepwillem.

Het bestuur van Twenthe heeft zich wat betreft het innemen van een standpunt in de rubbergranulaat-kwestie vanaf het begin zo uitgebreid mogelijk laten informeren door de gemeente Hof van Twente en de KNVB. Zowel gemeente als KNVB hebben aangegeven dat de kunstgrasvelden met rubbergranulaat veilig zijn en geschikt voor het trainen en spelen van wedstrijden. Deze conclusies waren gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek dat in het verleden werd uitgevoerd door het RIVM. Ook heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangekondigd nieuw onderzoek versneld te laten uitvoeren zodat de resultaten van dit onderzoek nog voor eind van dit jaar bekend kunnen worden gemaakt. Vanuit de KNVB zijn de voetbalclubs hierover geïnformeerd. Bij meer dan 100 clubs in Nederland zal onderzoek worden uitgevoerd naar de gezondheidseffecten van het spelen op kunstgrasvelden met rubberkorrels.

Ondertussen hebben de clubs binnen de gemeente Hof van Twente en de gemeente besloten om gezamenlijk op te trekken wat betreft het onderzoek naar de veiligheid van de kunstgrasvelden binnen onze eigen gemeente. Op initiatief van de autobandenbranche, via de zogenaamde SBR-check, zal een onderzoek worden uitgevoerd. Daarop heeft de gemeente het initiatief genomen om alle kunstgrasvelden binnen de gemeente hiervoor aan te melden. Dit onderzoek zal worden uitgevoerd door SGS Research op kosten van de autobandenbranche. Voor dit onderzoek worden nog in de eerste week van november in Goor monsters van de velden genomen. Verder heeft de gemeente ook besloten om medewerking te verlenen aan een ander onafhankelijk onderzoek naar de veiligheid van de kunstgrasvelden binnen Overijssel. Het initiatief hiervoor is genomen door RTV Oost en de uitvoering van dit onderzoek is ondergebracht bij het Duitse onderzoekslaboratorium TüV in Keulen. Hiervoor zijn de velden van Twenthe inmiddels bemonsterd. De onderzoeksresultaten hiervan worden in overleg met de gemeente Hof van Twente openbaar gemaakt zodra deze bekend zijn.

Inmiddels kunnen we ons op dit moment dus verheugen op de resultaten van drie verschillende onderzoeken. Eén wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door het RIVM en twee onderzoeken die specifiek betrekking hebben op de velden van het Piepwillem. Het bestuur van Twenthe denkt dat op deze manier is gekozen voor een zorgvuldige aanpak waarbij enerzijds zo min mogelijk paniek wordt gezaaid maar anderzijds ook zo snel mogelijk duidelijkheid zal moeten komen omtrent de veiligheid van onze velden. Zodra de resultaten hiervan bekend zijn zal het bestuur van Twenthe hierover door de betrokkenen worden ingelicht en vanzelfsprekend zal deze informatie worden gedeeld met de achterban.

Ben Bekhuis

voorzitter v.v. Twenthe

 

Bericht geplaatst op dinsdag 1 november 2016 om 19:40u01-11-2016 @ 19:40u | Link