vv Twenthe

Hoofdsponsor: Tricolores Support Groep

Wij zijn de tricolores gehuld in 't rood-wit-blauw...

Nieuws

22 september Algemene LedenVergadering

Alle leden van onze club worden van harte uitgenodigd om dinsdag 22 september de Algemene LedenVergadering bij te wonen. Vanaf 20.00 uur zal de vergadering worden geopend in onze kantine op ons sportpark.

Algemene Ledenvergadering v.v. Twenthe 2015

Locatie: Kantine

Datum:Dinsdag 22 september 2015

Aanvang: 20.00 uur

Agenda

1.Opening.

2.Behandeling notulen van 24 september 2014.

3.Mededelingen en terugblik afgelopen seizoen.

4.Terugblik afgelopen seizoen afdeling jeugd.

5.Financieel:

-Financieel verslag.

-Controle financieel verslag.

-Begroting nieuwe seizoen.

-Nieuwe kascommissie samenstellen.

-Contributie nieuwe seizoen.

6.Huldiging jubilarissen.

7.Pauze.

8.Uitreiking Pats Boem trofee.

9. Samenstellen nieuwe bestuur:

-Dagelijks Bestuur

Geen mutaties.

-Algemeen Bestuur

Accommodatie: Vacature, Hans Lammertink treedt af.

Technische Commissie: vacature, Jos Huuskes blijft voorzitter TC ai.

10. Rondvraag.

11. Sluiting.

Betreffende informatie ligt voor de vergadering ter inzage.

Vragen in de pauze of voor aanvang schriftelijk indienen.

H.Escher

Secretaris v.v. Twenthe

Bericht geplaatst op zaterdag 19 september 2015 om 16:09u19-09-2015 @ 16:09u | Link